بازديد فرماندار شهرستان سيمرغ از ناحيه صنعتي سنگتاب

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سیمرغ ، مجتبی حبیب نژاد روشن فرماندار شهرستان سیمرغ به همراه اعضای کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید روز دوشنبه 24 مهرماه 96 از دو واحد تولیدی در ناحیه صنعتی سنگتاب بازدید کرد. 

 

 

برگزاري جلسه شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر شهرستان سيمرغ

به گزارش روابط عمومی فرماندارری شهرستان سیمرغ ، جلسه شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر شهرستان سيمرغ روز دوشنبه 24 مهرماه 96 به ریاست مجتبی حبیب نزاد روشن در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد .

 

برگزاري جلسه كارگروه پسماند شهرستان سيمرغ

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سیمرغ، جلسه کارگروه پسماند شهرستان سیمرغ روز دوشنبه 24 مهرماه 96 به ریاست مجتبی حبیب نژاد روشن در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد .

 

برگزاري جلسه هماهنگي راه اندازي سامانه الكترونيكي املاك(سيماك)

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سیمرغ ، جلسه  هماهنگي راه اندازي سامانه الكترونيكي املاك(سيماك) روز دوشنبه 24 مهرماه 96 به ریاست مجتبی حبیب نژاد روشن فرماندار شهرستان سیمرغ و با حضور مدیر کل پست استان در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

 

ورود به سایتارزیابی عملکرد